Poe menüü

Terms and conditions

FC Flora webshop (hereinafter FC Flora Webshop) owner is MTÜ Jalgpalliklubi FCF (register code 80052376), located at Jalgpalli tn 21, Tallinn.

1. The Validity of the Conditions of Sale

1) Terms of sale are valid when goods and services exchange hands between buyer (hereinafter Consumer) and business MTÜ Jalgpalliklubi FCF (hereinafter FC Flora).

2) The legal relations that emerge from buying goods from FC FLORA Webshop are regulated by the present conditions, valid Obligation Law in the Republic of Estonia (hereinafter OL), consumer protection act (hereinafter CPA) and other legistlation.

3) FC FLORA Webshop reserves the right to make changes in terms of sale. FC FLORA Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Mentioned changes are presented on the website www.fcflora.ee

2. Price information

1) All prices presented in FC FLORA Webshop are in euros and include 20% VAT.

2) Shipping cost is added to the value of the cart according to the shipping method chosen by the Customer.

3) Prices are valid from the completion of the order until the end of the payment deadline (1 day after placing the order).

4) In case the order is placed before the terms and conditions or prices are changed, the legal relations between the Consumer and FC FLORA will be governed by the conditions valid at the time of the order.

5) FC FLORA Webshop reserves the right to make changes in product prices. FC FLORA Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. These changes will be reflected on the website.

6) Webshop accepts the following currencies: euros (€)

7) Webshop offers the following payment options: Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop, Citadele, Revolut. MTÜ Jalgpalliklubi FCF is the responsible processor of personal data and transmits data needed to complete payments to Montonio Finance OÜ.

8) Webshop offers shipping using the services of Omniva (Eesti Post AS), DPD (DPDgroup) and Itella Smartpost (Itella Estonia OÜ). Shipping costs are covered by the buyer. The corresponding price information is displayed next to the shipping method. Orders within Estonia will usually reach their destination within 3-7 business days from the moment the sales contract comes into effect. Not later than within 14 business days. Orders outside Estonia will be delivered within 14 business days. For some exceptions order will be delivered within 45 calendar days.

3. Placing an order

1) Add the desired products to the cart.

2) To place an order press “Proceed to checkout” in the cart.

3) Next please choose if you wish to place the order as a guest or as a regular customer (if the Webshop has these allocations).

4) In the checkout page please fill in the mandatory fields, choose a suitable shipping method and click on “Place order”. Next you will need to confirm the payment with your chosen provider. Details for making a euro payment, including all applicable national taxes and additional fees can be found on the invoice displayed on the screen after confirming the order.

5) Please fill in the information on the checkout page carefully, as prompt delivery of your order as well as subsequent resolution of disputes and claims depend on the accuracy and correctness of the information provided.

6) Orders in the Webshop are processed on business days (M-F 10.00-17.00). Order is processed on the following Monday if it is placed on Friday after 17.00. This is applicable also for “pick up” shipping method.

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub FC FLORA veebipood andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või FC FLORA veebipood poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub FC FLORA veebipoele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist FC Flora pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib FC FLORA veebipood tellimuse 1-14 tööpäeva jooksul ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele. Seejärel toimetab logistikapartner toote Tarbijani 1-3 tööpäeva jooksul, v.a vääramatu jõu esinemisel või muude asjaolude tõttu, mille tekkimist ei saanud logistikapartner ette näha või ära hoida.

2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad rakenduvad tellimuse üleandmise hetkest logistikapartnerile.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) FC FLORA Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida FC FLORA veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. 14-päevane taganemisõigus ei kehti, kui tarbija on avanud suletud pakendis üle antud asja, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel või kui tooted või teenused ei ole oma olemuselt VÕS § 53 lg 4 mõttes tagastatavad (nt aluspesu, rinnahoidjad, ujumis- ja päevitusriided, sukad-sokid, avatud pakendiga kosmeetika, parfüümid-hügieenitooted, tekid ja padjad).

2) Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. Näiteks on võimalik poes riideid selga proovida, kuid riietelt ei tohi eemaldada etikette, riided ei tohi olla proovimise tõttu määrdunud, kahjustunud ega parfüümi, suitsu või mõne muu kõrval-lõhna toimel rikutud. Seetõttu ei ole välistatud, et asja kahjustamisega on toote väärtus vähenenud nullini ning FC Floral on õigus küsida asja väärtuse vähenemise eest hüvitist. Halvenenud kauba transpordikulud katab Tarbija.

3) Kauba tagastamiseks tuleb täita taganemisavaldus. Taganemisavalduse vormi leiab siit: Taganemisavalduse tüüpvorm PDF Taganemisavalduse võib täita ka vabas vormis ning see tuleb saata e-postiaadressile fcflora@fcflora.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Tarbija peab kauba tagastama soovi esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale, tagastamisega seotud kulud kannab tarbija.

5) FC Flora tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest kõik Tarbijalt lepingu alusel saadud tasud. FC Floral on õigus viivitada raha tagasimaksega seni, kuni Tarbija on tagastanud toote või esitanud tõendi, et Tarbija on toote tagasi saatnud.

7. Vääramatu jõud

1) FC FLORA Veebipood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida FC FLORA veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

2) FC FLORA Veebipood ei vastuta ekraani seadetest tingitud värvierinevuse eest.

8. Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) FC FLORA Veebipoel on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku FC FLORA veebilehel (otsepostituse mooduli juurde)

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

9. Intellektuaalne vara ja selle kasutamine

1) Kõik intellektuaalne vara FC FLORA VEEBIPOOD veebilehel ja Facebooki ning Instagrami fännilehel on FC Flora omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega.

2) Intellektuaalse omandi kopeerimine, levitamine, kommertseesmärkidel avaldamine, massimeedias kasutamine või muul viisil kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.

10. Pretensioonide esitamise kord

1) FC FLORA Veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul FC FLORA veebipood poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad FC FLORA veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab FC FLORA veebipood.

5) FC FLORA Veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile fcflora@fcflora.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda FC FLORA veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui FC FLORA veebipoel  ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, FC FLORA veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. Lisaks on Tarbijal asja lepingutingimustele mittevastavuse korral õigus oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist ning FC Flora poolse rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

11. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui FC FLORA Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus FC FLORA Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.